Begeleiding PGB

Hoe zou het zijn om een zinvolle vorm van dagbesteding te hebben? Het hebben van werk wat waardevol is en is voor iedereen van wezenlijk belang. Ik bied mensen een fijne dagbesteding aan. 

Ondersteuning en begeleiden

Mensen (met een beperking) begeleiden we op weg naar het zelfstandig wonen. Het kan bijvoorbeeld gaan om het aanleren van sociale vaardigheden, huishoudelijke taken leren en hoe met de vrije tijd om te gaan. Praktische vaardigheden aanleren om zo goed mogelijk zelfstandig te kunnen leven.


Als ervaringsdeskundige begeleid ik mensen in hun levensproces, waarbij de natuur mijn inspiratiebron is. 

De activiteiten vinden plaats in de tuin, moestuin, het bos en omgang met dieren en binnenshuis. Rust, ruimte en het mogen zijn wie je bent is een pijler van het zinvol bezig zijn. Zo wordt er gewerkt aan een actieve deelname in de maatschappij. De vergoeding geschiedt door middel van het persoon gebonden budget.


meer...